דלג לתוכן ראשי

מתנדבים

ביטוח מתנדבים: זה חשוב, זה פשוט וזה בחינם

התנדבות לרוב אינה פעולה מסוכנת, אך ממש כמו שניתן להיפגע פיזית או נפשית במקום העבודה שלך, ניתן להיפגע גם במהלך ההתנדבות. בדיוק לשם כך קיים ביטוח מתנדבים, והוא לגמרי בחינם

ביטוח מתנדבים

מדינת ישראל מכירה בחשיבות הפעילות ההתנדבותית ותרומתה לפרט ולחברה בכללותה. ביטוי משמעותי להוקרתה של המדינה ולהערכתה את פעילותם המתנדבים הוא קביעת הסדר חקיקתי אשר מבטח את המתנדבים בביטוח ציבורי. משמעותו של ביטוח זה היא שמעמדו של מתנדב שנפגע במהלך ההתנדבות זהה למעמדו של עובד שנפגע. מדינת ישראל מכירה בחשיבות הפעילות ההתנדבותית ותרומתה לפרט ולחברה בכללותה. ביטוי משמעותי להוקרתה של המדינה ולהערכתה את פעילותם המתנדבים הוא קביעת הסדר חקיקתי אשר מבטח את המתנדבים בביטוח ציבורי. משמעותו של ביטוח זה היא שמעמדו של מתנדב שנפגע במהלך ההתנדבות זהה למעמדו של עובד שנפגע.

ביטוח מתנדבים: ההסדר החקיקתי

נושא ביטוח מתנדבים מוסדר בפרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 ובתקנות שהוצאו מכוחו. מטרת החקיקה היא לפצות מתנדב על נזק גופני או נפשי שנגרם לו כתוצאה מפגיעה שהתרחשה תוך כדי ועקב פעילותו ההתנדבותית. בנוסף חל הפיצוי על ההפסד בשכרו או בהכנסתו בעקבות הפגיעה. גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו (גם אם לא יצא מביתו או חזר אליו) תיחשב כפגישה שנגרמה תוך כדי ועקב פעילותו ההתנדבותית. במקרה שבו חלילה מתנדב נפטר כתוצאה מהפגיעה שאירעה לו במהלך התנדבותו, זכאים לתגמולים גם התלויים בו, בדומה לגמלאות המוענקות לתלויים בנפגעי עבודה.

המוסד לביטוח לאומי

קרדיט: ויקיפדיה, Yaoz

מיהו מתנדב לעניין ביטוח מתנדבים?

על פי הביטוח הלאומי, מתנדב הוא אדם אשר עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

  1. מי שפעל בהתנדבות ושלא בשכר. לעניין זה, החזרי נסיעות והוצאות אש"ל אינם נחשבים לשכר.
  2. הפעילות היא למען הזולת: מדובר בפעולה חיובית ומיטיבה של אדם, כמתנדב, המיועדת כולה או בעיקרה למען האחר או החברה. פעילות המיועדת כולה או בעיקרה למען בן משפחתו או בן משפחה של בן-זוגו של המתנדב לא תיחשב התנדבות. גם פעילות שדרך ביצועה נוגד את הסדר הציבורי לא תיחשב להתנדבות.
  3. המתנדב הופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי מוסמך. רשימת הגופים המוסמכים מפורטת בדף זה באתר הביטוח הלאומי.
  4. ההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית: מדינת ישראל קבעה אילו פעילויות יש בהן תועלת לאומית או ציבורית והמתנדבים בהן יהיו זכאים לביטוח. ביו פעילויות אלה ניתן למנות מניעת עבריינות, קליטת עולים, פעילות לאיכות הסביבה, חינוך מבוגרים, טיפול בקשישים, עזרה בענפי משק שונים, הנצחת השואה ועוד. את פירוט הסוגי ההתנדבות ניתן למצוא בדף זה באתר הביטוח הלאומי.

נראה לי שאני זכאי לביטוח מתנדבים, מה לעשות עכשיו?

אם נראה לכם שאתם עומדים בתנאים שהוזכרו לעיל אך הארגון שבו אתם מתנדבים לא החתים אתכם על טופס ביטוח מתנדבים, זה הזמן לפנות אליהם ולבקש זאת. זו זכותכם וחשוב לממש אותה.שימו לב כי תחולת הביטוח הלאומי של מתנדבים מותנית בהפניה מוקדמת מטעם הגוף, כלומר יש לחתום על טופס הביטוח לפני תחילת ההתנדבות. כמו כן חשוב לחדש את טופס הביטוח בכל שנה מחדש. אם לארגון שבו אתה מתנדב יש שאלות בנושא, הפנה אותו אל יחידת ההתנדבות ברשות המקומית.

כיוון שתקנות עשויות להשתנות מעת לעת, אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי, ויש לפנות אל הגורמים המוסמכים בכל שאלה.

הירשמו להתנדבות

עמותה? ארגון?

צרו איתנו קשר ותוכלו גם אתם להופיע במאגר שלנו ולקדם את הזדמנויות ההתנדבות שלכם בקהל המתנדבים

צרו קשר